Seibiannau Byr Trwy Gydol y Flwyddyn

Seibiannau Byr Trwy Gydol y Flwyddyn
Yn cynnwys:
• Cottage Holidays in WalesPecyn Croeso
• Trydan / Nwy / Dillad Gwely / Tywelion (cynwysedig)
• Cŵn – 1 mawr neu 2 fach yn aros am ddim trwy drefniant ymlaen llaw
• Tafarn / bwyty cyfagos
• Siop leol 8am-9pm
• Tesco’n danfon siopa i’r ardal
Siopau a bwytai ar gyrion ac yng nghanol tref Merthyr Tudful dim ond 4 milltir i ffwrdd.
Pentref hamdden â phwll nofio yng nghanol tref Merthyr .
Hefyd yn Aberfan 1 milltir i ffwrdd (gwybodaeth yn y bwthyn).
Banciau a chymdeithasau adeiladu a swyddfa’r post ar gael yng nghanol tref Merthyr.
Gweler gwefan Visit Merthyr am restr lawn o weithgareddau.
• Mae gennym Fapiau Arolwg Ordnans o’r ardal gyfagos
• Cylchgronau Cerdded diweddaraf
• Cylchgronau Beicio diweddaraf
• Cylchgronau Dringo diweddaraf
• Gwybodaeth Cyfeillion y Ddaear
• Cylchgronau Cymdeithas y Pridd
Rydym yn Ecogyfeillgar
Ein nod yw Lleihau/Ailddefnyddio/Ailgylchu ac Adfer.
Mae’r Cyngor lleol yn darparu biniau ar gyfer gwastraff bwyd, ac ar gyfer plastig/tun/papur a photeli. Mae’r rhain yn cael eu casglu’n wythnosol.
Mae gwastraff ar gyfer tirlenwi’n cael ei gasglu bob pythefnos.
Yr Ardd
Ar hyn o bryd mae’r ardd yn cael ei ailwampio’n ecogyfeillgar a phan fydd wedi ei orffen rydym yn gobeithio denu trychfilod / gloynod byw / adar a gwenyn. Mae’r ardd yn cael ei adeiladu ar egwyddorion cynaliadwyedd. Mae’r bryniau o amgylch hefyd yn hafan i adar ysglyfaethus a bywyd gwyllt arall.
• Mae gan y patio mawr fwrdd a chadeiriau i 6 o bobl gyda chanopi
• Barbeciw
• Storfa ddiogel i feiciau / adnoddau golchi
• Mynediad i’r llwybr / lôn gefn
Gellir mynd yn syth o’r ardd i’r bryn cyfagos ble ceir nifer o lwybrau.
1) Taith Taf
2) Taith Trevithick
3) Yr Hen Ffordd Rufeinig / Ffordd Blwyf
> Y Llety
> Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan
© Cottage Holiday Accommodation South Wales, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress