Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan (Access…)

Mae’r bwthyn ar yr A4054 yng nghanol pentref Ynysowen. Gallwch ddal bws i’r gogledd i ganol tref Merthyr / i’r de i ddinas Caerdydd o’r tu allan i’r bwthyn a cherdded i’r orsaf drenau mewn rhyw 5 munud.
Parcio ar ochr y ffordd…
Cottage Holidays in WalesMae 10 gris yn arwain at y bwthyn ac yna un gris arall i mewn trwy’r drws ffrynt.
Mae’r llawr gwaelod ar un lefel, gyda grisiau agored i fyny i’r llofftydd a’r ystafell ymolchi.
I fynd i’r ardd gefn, mae un gris i lawr i’r iard gefn, yna grisiau i fyny at y patio.
Mynediad i Feic Mynydd trwy’r lôn gefn, lle ceir storio diogel ac adnoddau golchi.
Lloriau y tu fewn i’r bwthyn – laminedig/pren/ carpedi.
> Y Llety 
© Cottage Holiday Accommodation South Wales, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress