Gwyliau Beicio yng Nghymru

Gwyliau Beicio yng Nghymru
Croeso i Wyliau Bwthyn yng Nghymru…..
Taith Taf
Mae Taith Taf yn syniad diddorol gan fod yna fwy nag un llwybr. Mae’n gyfle nid yn unig i gerddwyr ond i feicwyr (arwyneb eithaf garw ar y rhan fwyaf o lwybrau). Un o’r pethau mwyaf arloesol am gynllun Taith Taf yw bod cymaint o lwybrau cylchol sy’n cysylltu â’r prif lwybr.
Mae’r daith yn dilyn dyffryn Taf yn defnyddio hen lwybrau rheilffordd, camlesi a llwybrau coedwigaeth ac yn cysylltu Bae Caerdydd gyda Bannau Brycheiniog trwy Landaf, Pontypridd a Merthyr Tudful.
Beicio Mynydd yng Nghoedwig Cwmcarn
Ydych chi’n breuddwydio am feicio ar hyd y llwybr agored perffaith neu ddringo trwy goedwig ar hyd troadau gyda’r golau’n tywynnu trwy’r coed ?

Wedi ei enwi ar ôl y baedd gwyllt yn chwedlau’r Mabinogi, mae’r llwybr yn cynnig rhywbeth i bawb, dringo caled, disgyniadau serth a rhannau technegol anodd. Mae un o berlau Cymru yma mewn 15.5 cilomedr o drac sengl trwy dirwedd a oedd unwaith yn dangos creithiau’r pyllau glo.
© Cottage Holiday Accommodation South Wales, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress