Y Llety

Y Llety
Mae lle yn y bwthyn i 5 o bobl ar y mwyaf, 4 oedolyn ac 1 plentyn.
Un llofft dwbl / un llofft gyda dau wely / un llofft sengl (gwely byr mwy addas i blentyn dan 6 oed).
Mae lle i chwech eistedd yn yr ystafell fyw/ystafell fwyta.
Teledu gwylio-am-ddim gyda pheiriant DVD. Wi-Fi am ddim.
Peiriant Hi-Fi, gyda chwaraewr CD, tâp, trofwrdd recordiau a radio.
Tapiau/ Cryno Ddisgiau a recordiau ar gael -clasurol a cherddoriaeth y 60au’n bennaf.
Amryw o gemau a llyfrau i oedolion a phlant, yn ogystal â:
• Giatiau diogelwch
• Cadair uchel
• Cot teithio,
Y Gegin
Mae gan y gegin gali ddigon o lestri a chyllyll a ffyrc a’r holl beiriannau arferol, ond dim peiriant golchi llestri. Cypyrddau pîn traddodiadol rhydd, a chypyrddau storio ar y wal.
Stôf drydan gyda gril uchel. Oergell gyda silff rewi, tegell trydan, microdon, tostiwr, peiriant golchi a sychu dillad, haearn/bwrdd smwddio/ rhesel grasu, Sinc Belfast gyda bwrdd sgwrio!!
Boeler cyddwyso cyfoes, yn rhoi dŵr poeth a gwres canolog.
Y Llawr Uchaf
Ystafell ymolchi gyda baddon, â chawod drosti.
Toiled a sinc golchi dwylo.
Pwynt eillio.
Llofftydd
Dillad gwely a thywelion organaidd ym mhob llofft (cynwysedig)
Byrddau a lampau wrth ochr y gwelyau.
Digon o le i gadw dillad.
Nodweddion
Bwthyn canol teras gyda gwybodaeth ac arwyddion dwyieithog.
DIM YSMYGU YN UNMAN
> Mynediad i Fwthyn Pen-y-Fan
© Cottage Holiday Accommodation South Wales, All Rights Reserved | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress